«Powrót

Rozpoczęcie VIII kadencji Komitetu Standardów Rachunkowości

Rozpoczęcie VIII kadencji Komitetu Standardów Rachunkowości

Rozpoczęcie VIII kadencji Komitetu Standardów Rachunkowości

Prace Komitetu mają wymiar praktyczny i stanowią cenne wskazówki dla księgowych, głównie w małych i mikroprzedsiębiorstwach, sporządzających sprawozdania finansowe – mówił podczas I posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR) VIII kadencji wiceminister finansów Wiesław Janczyk, który nadzoruje działalność Komitetu. Uroczystość wręczenia aktów powołania członkom oraz sekretarzowi KSR odbyła się 31 maja 2016 r. w Ministerstwie Finansów.

Członkowie Komitetu KSR

Minister Janczyk podkreślił, że decyzje inwestycyjne często zależą od jakości norm rachunkowości. Stanowią one również podbudowę systemu podatkowego, a co za tym idzie dochodów budżetu państwa i stabilności państwa. Wiesław Janczyk życzył także wszystkim członkom Komitetu, aby zrealizowali zamierzenia w trakcie VIII kadencji KSR.

Komitet Standardów Rachunkowości działa przy Ministrze Finansów jako ciało kolegialne, w skład którego wchodzi 18 członków - specjalistów reprezentujących różne organy odpowiedzialne za stanowienie regulacji z zakresu rachunkowości, organizacji zawodowych, ośrodków akademickich i firm audytorskich.

Komitet działa w interesie publicznym m. in. wydając krajowe standardy rachunkowości, stanowiska, opiniując projekty aktów prawnych z zakresu rachunkowości. Współpracuje również z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się sprawozdawczością finansową.
 

«Powrót