«Powrót

Rozwój innowacji finansowych w Polsce – bariery i szanse

Rozwój innowacji finansowych w Polsce – bariery i szanse

Rozwój innowacji finansowych w Polsce – bariery i szanse

Grafika na której widnieje logo Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów,  FinTech Poland oraz Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • W Polsce warto stworzyć środowisko dla rozwoju nowoczesnych technologii.
  • Przedsiębiorcy powinni korzystać z tzw. „piaskownicy regulacyjnej"
  • To rozwiązanie pozwalające na bezpieczne eksperymentowanie z technologiami.

Dyskusja nad możliwością powstania w Polsce silnego FinTech Hubu odbyła się 13 grudnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju. Udział w dyskusji wzięli przedstawiciele Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Banku PKO BP, firmy Billon, a także przedstawiciele startupów. 

Rozmowy ekspertów dotyczyły stworzenia w Polsce tzw. „piaskownicy regulacyjnej".

Aby efektywnie wykorzystać w Polsce potencjał innowacyjnych podmiotów finansowych, konieczna jest dobrze zaprojektowana infrastruktura instytucjonalna, prawna, technologiczna i społeczna. Bardzo się cieszę, że tak wielu przedstawicieli instytucji finansowych, banków i start-upów jest zainteresowanych współpracą w tym temacie" – powiedział wiceszef resortu rozwoju Tadeusz Kościński. „Przed Polską stoi szansa stworzenia centrum finansowego nowej generacji, wyspecjalizowanego w obszarze innowacji finansowych i jednocześnie mającego istotne znaczenie dla Unii Europejskiej" – dodał wiceminister.

Piaskownica regulacyjna

Tak zwana „piaskownica regulacyjna" (regulatory sandbox) polega na wytworzeniu bezpiecznego środowiska prawnego i organizacyjnego, w którym uczestnicy rynku, zarówno start-upy, jak i dojrzałe instytucje, będą mogły tworzyć, oferować i testować nowe usługi finansowe w ograniczonej grupie klientów, przy ograniczonych wymogach regulacyjnych.

W praktyce „piaskownica regulacyjna" to wydzielone środowisko prawne, w którym bez negatywnych konsekwencji oraz bez konieczności uzyskiwania skomplikowanych licencji przedsiębiorcy mogą eksperymentować z nowoczesnymi technologiami.

Podobne rozwiązania polegające na zastosowaniu piaskownicy regulacyjnej zostały już z sukcesem zrealizowane w kilku krajach będących liderami w obszarze innowacji finansowych, w tym w szczególności w Wielkiej Brytanii, Australii, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Malezji czy Hong Kongu. 

Innowacje kluczowe dla rozwoju sektora finansowego

Podczas spotkania, oprócz zagadnień związanych z tzw. piaskownicą regulacyjną, rozmawiano również o wynikach raportu „Fintech w Polsce, bariery i szanse rozwoju". Pokazują one, że innowacje finansowe stają się wiodącym czynnikiem transformacji sektora finansowego. Zmiany technologiczne stwarzają liczne szanse zarówno dla nowych podmiotów (start-upy FinTech), jak i dla dojrzałych instytucji (np. banki FinTech) pozwalając obniżyć koszty, zwiększyć zasięg czy wykreować nowe modele biznesowe.

Wskazano też na doświadczenia innych krajów w tym zakresie, a także rekomendacje, jakie regulacje powinny zostać wdrożone, aby w Polsce zaistniała wielowymiarowa piaskownica regulacyjna".

Spotkanie było także okazją dla przedstawicieli startupów do podkreślenia tego, co jest niezbędne, aby małe firmy finansowe swobodnie rozwijały się na polskim rynku. Główne spostrzeżenia dotyczyły m.in. konieczności otwartej współpracy pomiędzy organami nadzoru, ministerstwami i przedstawicielami rynku.

Dyskusję zorganizowało Ministerstwo Rozwoju przy współpracy Ministerstwa Finansów, Fundacji FinTech Poland oraz Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

***

Raport pt. „FinTech w Polsce, bariery i szanse rozwoju" dostępny jest na stronie Fundacji FinTech Poland (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

«Powrót