«Powrót

Skuteczne działania służb celno-skarbowych w I połowie 2017 roku

Skuteczne działania służb celno-skarbowych w I połowie 2017 roku

Skuteczne działania służb celno-skarbowych w I połowie 2017 roku

Wicepremier Mateusz Morawiecki, szef KAS Marian Banaś i zastępca szefa KAS Piotr Walczak podczas konferencji
  • Wicepremier Mateusz Morawiecki i szef KAS Marian Banaś spotkali się z funkcjonariuszami i pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej w województwie lubuskim.
  • Wizyta pozwoliła na sprawdzenie aktywności i rezultatów działań Służby Celno-Skarbowej na zachodniej granicy RP.
  • Służby KAS w I półroczu 2017 roku udaremniły przemyt 140 tys. litrów paliwa, 100 mln sztuk papierosów i 5400 litrów alkoholu.
  • Służby MF sprawdzają dziennie około 1000 ciężarówek na terenie całego kraju.

 

Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Świecku. Fot. Bartłomiej Kosiński

28 sierpnia wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki w towarzystwie szefa KAS Mariana Banasia spotkał się z pracownikami i funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w województwie lubuskim. Celem wizyty było sprawdzenie rezultatów pracy funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Wybór miejsca wizyty nie był przypadkowy. Rzepin i Świecko w woj. lubuskim to do niedawna jeden z głównych, o ile nie najważniejszy, szlak przewozu do naszego kraju nielegalnego paliwa.

„Sytuacja budżetowa po siedmiu miesiącach 2017 r. jest bardzo dobra. Pierwszy raz w 28-letniej historii  transformacji mamy tak wysoką nadwyżkę budżetową. Dobry stan naszej kasy państwowej nie jest dziełem przypadku, ale efektem wielkiej determinacji służb podległych Ministerstwu Finansów w uszczelnianiu systemu podatkowego. Ważna praca wykonywana jest na granicach i drogach naszego kraju. W ramach systemu monitorowania przewozów (SENT) funkcjonariusze służby celno-skarbowej prowadzą około 1000 kontroli ciężarówek dziennie. Działania te pozwalają udaremniać próby przemytu i wyłudzeń podatków. Jeszcze w 2015 roku kontrolowano zaledwie 20 ciężarówek dziennie. Zestawienie tych dwu liczb ilustruje zmianę i skalę zaangażowania służb Ministerstwa Finansów w działania uszczelniające system podatkowy" – powiedział podczas wizyty wicepremier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier Mateusz Morawiecki w Świecku. Fot. Bartłomiej Kosiński

Efekty działania służb celno-skarbowych
W I półroczu 2017 r. funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili na zewnętrznej granicy Polski: 

  • prawie 1800 przypadków nielegalnego przewozu paliwa, łącznie ok. 140 tys. litrów,
  • ponad 52 tys. przypadków prób przemytu papierosów, łącznie prawie 100 mln sztuk,
  • ponad 1100 przypadków prób przemytu alkoholu w łącznej ilości prawie 5400 litrów.

Ponadto:

  • 47-krotnie udaremniono próbę przemytu dewiz,
  • 11-krotnie broni i amunicji,
  • wszczęto prawie 29 tys. postępowań karno-skarbowych.


Według szacunków MF skuteczne wdrażanie pakietu paliwowego i energetycznego przyniosło ok. 2,5 mld zł dodatkowych wpływów budżetowych.

„Widzimy, że nasze działania przynoszą efekty. Nieuchronność kontroli oraz wysokość sankcji za naruszenie przepisów skutecznie odstraszają przestępców. To z kolei przekłada się na polepszenie wyników biznesowych firm, które rzetelnie płacą podatki." – podsumował szef KAS Marian Banaś.

Analityka w służbie KAS
Skuteczna praca na granicach i efektywna praca służb celno-skarbowych nie byłaby możliwa bez stałej rozbudowy zdolności analitycznych zarówno w Ministerstwie Finansów, jak i w ośrodkach analitycznych Krajowej Administracji Skarbowej (m.in. w Szczecinie, Katowicach i Zielonej Górze). Wicepremier Mateusz Morawiecki i szef KAS Marian Banaś odwiedzili w Świecku Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych gdzie ramię w ramię pracują funkcjonariusze polscy i niemieccy.

Wykorzystywane narzędzia pozwalają na analizę umożliwiającą na przykład precyzyjne lokalizowanie potencjalnych karuzel VAT, czy typowanie pojazdów do kontroli. Wdrożone rozwiązania analityczne pozwalają też coraz skuteczniej walczyć z procederem wystawiania i kupowania tzw. pustych faktur, czyli dokumentów nie mających żadnego odzwierciedlenia w prawdziwym obrocie gospodarczym.

Przykłady ujawnień oraz szczegóły dotyczące rozwijanych działań analitycznych przedstawione są w załączonym materiale.
 

«Powrót