«Powrót

Spotkanie dla sektora bankowego w ramach Poniedziałków z GIIF

Spotkanie dla sektora bankowego w ramach Poniedziałków z GIIF

Spotkanie dla sektora bankowego w ramach Poniedziałków z GIIF

Pan Wiesław Jasiński, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Departamentu Informacji Finansowej i Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

W ramach cyklu „Poniedziałki z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej" 13 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie, dedykowane współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z sektorem bankowym, w którym udział wzięli przedstawiciele komórek zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy z ok. 40 działających w Polsce banków.

W spotkaniu oprócz wiceministra Wiesława Jasińskiego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej uczestniczył również Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Departamentu Informacji Finansowej i Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie. Spotkanie miało na celu wzmocnienie współpracy banków z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i aparatem podatkowym w obszarze identyfikacji transakcji związanych z rynkiem paliwowym i  wykorzystaniem obrotu wewnątrzwspólnotowego do wyłudzeń VAT i prania pieniędzy.

Uczestnicy spotkania zgromadzeni na sali konferencyjnej z uwagą przysłuchują się wystąpieniu ministra Wiesława Jasińskiego

«Powrót