«Powrót

Spotkanie grupy w ramach AIIB

Spotkanie grupy w ramach AIIB

Spotkanie grupy w ramach AIIB

  • Podsumowanie dwóch lat pracy oraz wyznaczenie celów na kolejne lata to niektóre z tematów spotkania grupy, która działa w ramach Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).
  • Oprócz Polski, należą do niej: Wielka Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Dania, Islandia i Węgry.

Uczestnicy spotkania grupy działającej w ramach Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) słuchają uważnie prelegentów.

W dniach 4-5 czerwca br. w Ministerstwie Finansów spotkali się przedstawiciele grupy krajów (konstytuanty), która działa w ramach AIIB. Podsumowali oni dwa lata pracy konstytuanty pod przewodnictwem (rotacyjnym) Wielkiej Brytanii oraz wyznaczyli priorytety i cele na kolejne lata. Zapoznali się również z doświadczeniami i oczekiwaniami innych państw w zakresie współpracy z Bankiem.

Polskę reprezentował zastępca dyrektora i członek Rady Dyrektorów Banku Radosław Pyffel oraz członek zarządu NBP i zastępca gubernatora AIIB z ramienia Polski Paweł Samecki. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor zarządzający Banku Hamid Shariff.

«Powrót