«Powrót

Spotkanie gubernatorów MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie

Spotkanie gubernatorów MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie

Spotkanie gubernatorów MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie

Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników spotkania wiosennego spotkania gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ)
  • Aktualna sytuacja gospodarcza i wyzwania stojące przed krajami członkowskimi to główne tematy wiosennego spotkania gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ), które odbyło się w Waszyngtonie w dniach 20-22 kwietnia 2018 r.
  • Delegacji Ministerstwa Finansów (MF) przewodniczył wiceminister Piotr Nowak.

Przedstawiciele MF uczestniczyli w obradach gubernatorów, spotkali się również m.in. z wiceprezesem BŚ Cyrilem Mullerem, przedstawicielami MFW oraz z inwestorami aktywnymi na krajowym rynku finansowym.

Kluczowe zadania MFW

Szefowa Funduszu Christine Lagarde przedstawiła priorytety na najbliższe miesiące:

  • wzmocnienie odporności sektora finansowego,
  • odbudowanie buforów fiskalnych,
  • wdrażanie reform strukturalnych, także w obszarze walki z korupcją i zarządzania, które są kluczowe dla uwolnienia wzrostu produktywności i czerpania większych korzyści z integracji gospodarczej.

Według MFW kraje powinny współpracować w promowaniu otwartego, opartego na jasnych zasadach, międzynarodowego systemu wymiany handlowej, który jednocześnie doprowadziłby do zmniejszenia nierównowag handlowych. Szeroka współpraca jest także niezbędna w wypracowaniu zasad regulacji w kontekście rozwoju FinTech i regulacji kryptowalut, by ograniczać ryzyka w tym obszarze.

Z okazji spotkania MFW opublikował swoje najnowsze prognozy gospodarcze (world economic outlook) - (link otwiera nowe okno w innym serwisie prowadzonym w języku angielskim). Przewiduje w nich globalny wzrost rzędu 3,9% w bieżącym i przyszłym roku, a w przypadku Polski 4,1% w 2018 r. oraz 3,5% w 2019 r.

Polska wspiera Inicjatywę Wzmocnienia Gospodarczego (ERI)

Na zaproszenie prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wernera Hoyera przedstawiciel MF uczestniczył również w panelu na temat Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego (Economic Resilience Initiative – ERI) - (link otwiera nowe okno w innym serwisie prowadzonym w języku angielskim).

Polska bierze w niej udział jako największy darczyńca (wpłata 50 mln euro). Wpisuje się to w realizację przez rząd strategii reagowania na kryzysy migracyjne/humanitarne na świecie, zgodnie z którą najskuteczniejszą formą wsparcia jest pomoc udzielana na miejscu – w krajach pochodzenia lub krajach ościennych.

Przystąpienie do ERI jest polskim solidarnym wkładem w podejmowanie najpoważniejszych wyzwań rozwojowych, humanitarnych i migracyjnych w sąsiedztwie Unii. Potwierdza też rosnącą rolę i aktywność naszego kraju na forum Banku, jako jego znaczącego i odpowiedzialnego udziałowca.

«Powrót