«Powrót

Spotkanie Konstytuanty MFW i Banku Światowego w Warszawie

Spotkanie Konstytuanty MFW i Banku Światowego w Warszawie

Spotkanie Konstytuanty MFW i Banku Światowego w Warszawie

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania Konstytuanty MFW i Banku Światowego w Warszawie
  • Minister finansów prof. Teresa Czerwińska uczestniczyła w spotkaniu Konstytuanty Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ), które odbyło się 2 lipca 2018 r. w Warszawie.
  • W skład Konstytuanty oprócz Polski wchodzą: Szwajcaria, Azerbejdżan, Serbia, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan.
  • Państwa te były reprezentowane na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych.

Podczas spotkania dyskutowano o międzynarodowej sytuacji finansowej i gospodarczej w kontekście prac MFW i BŚ oraz o funkcjonowaniu obu instytucji. Dodatkowo podczas sesji panelowych rozmawiano na temat zarządzania przepływami kapitałowymi w kontekście ich zmienności i wpływu na stabilność finansową oraz roli państwa we wspieraniu innowacyjności, wzrostu i przedsiębiorczości.

Minister Teresa Czerwińska podczas rozmowy z ministrem finansów Konfederacji Szwajcarskiej Uelim Maurerem oraz prezesem Szwajcarskiego Banku Narodowego Thomasem Jordanem.

Minister Teresa Czerwińska spotkała się również z ministrem finansów Konfederacji Szwajcarskiej Uelim Maurerem oraz prezesem Szwajcarskiego Banku Narodowego Thomasem Jordanem. Rozmowy dotyczyły m.in. wyzwań stojących przed oboma krajami w kontekście sytuacji globalnej oraz współpracy na forum MFW.

«Powrót