«Powrót

Spotkanie Ministra Finansów z Prezesem Narodowego Banku Szwajcarii oraz Ministrem Finansów Szwajcarii

Spotkanie Ministra Finansów z Prezesem Narodowego Banku Szwajcarii oraz Ministrem Finansów Szwajcarii

Spotkanie Ministra Finansów z Prezesem Narodowego Banku Szwajcarii oraz Ministrem Finansów Szwajcarii

Minister Finansów Paweł Szałamacha pozuje do zdjęcia z Prezesem Narodowego Banku Szwajcarii Thomasem Jordanem oraz Ministrem Finansów Szwajcarii Ulrichem Maurerem na tle flag narodowych.

W dniu 27 maja br. Minister Finansów Paweł Szałamacha spotkał się w Bernie z Prezesem Narodowego Banku Szwajcarii Thomasem Jordanem oraz Ministrem Finansów Szwajcarii Ulrichem Maurerem.

Spotkanie, będące wynikiem zaproszenia strony szwajcarskiej, poświęcone było m.in. współpracy Polski i Szwajcarii na forum instytucji Bretton Woods (Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy), wyzwaniom stojącym przed globalną gospodarką, kwestiom regulacji sektora finansowego, wydarzeniom w strefie euro i na Ukrainie oraz zagadnieniom będącym przedmiotem prac na forum UE. Minister Finansów Paweł Szałamacha podczas rozmowy z Prezesem Narodowego Banku Szwajcarii Thomasem Jordanem oraz Ministrem Finansów Szwajcarii Ulrichem Maurerem.
Polska należy do tej samej co Szwajcaria konstytuanty zarówno w MFW jak i BŚ. Ponadto do konstytuanty należą: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan. Obecnie w obu ww. instytucjach przewodnictwo w ramach konstytuanty sprawuje Szwajcaria. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Polską i Szwajcarią w 2012 r. w nadchodzącej kadencji (2016-2018) kierownictwo konstytuanty i stanowisko dyrektora wykonawczego w MFW przejmie - w ramach symetrycznej rotacji – Polska.

Spotkanie w Bernie potwierdziło bardzo dobre relacje łączące oba kraje zarówno w sferze relacji dwustronnych jak i współpracy na forum międzynarodowych instytucji finansowych.
 

«Powrót