«Powrót

Spotkanie ministra Szałamachy z szefem chińskiego AIIB

Spotkanie ministra Szałamachy z szefem chińskiego AIIB

Spotkanie ministra Szałamachy z szefem chińskiego AIIB

Liqun Jin - Prezes AIIB, Paweł Szałamacha - Minister Finansów, Waldemar Grzegorczyk - Rzecznik prasowy podczas konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Finansów

Uczestnictwo w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) może stać się katalizatorem dla udziału polskich wykonawców i usługodawców w realizacji projektów finansowanych przez Bank, w kontekście promowania ekspansji zagranicznej polskiego biznesu – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha podczas spotkania z prezesem AIIB Liqun Jinem, które odbyło się 6 maja 2016 r. w Ministerstwie Finansów.

Minister wyraził nadzieję, że AIIB stanie się silnym graczem wśród międzynarodowych instytucji finansowych i nie tylko przyczyni się do rozwoju gospodarczego Azji i Oceanii, ale w dalszej perspektywie zacznie działać globalnie. Potrzeby w zakresie finansowania rozwoju infrastruktury istnieją w wielu regionach, także w Europie.

Paweł Szałamacha potwierdził gotowość do wzmacniania współpracy i zwiększania polskiej obecności w strukturach Banku, nie tylko tych zarządczych – jak Rada Gubernatorów czy Rada Dyrektorów – lecz również na poziomie kadry kierowniczej i personelu AIIB. Dodał też, że jesteśmy otwarci na ulokowanie w przyszłości biura regionalnego Banku w naszym kraju i pogratulował swojemu rozmówcy sprawnego przeprowadzenia procesu kształtowania struktur organizacyjnych i procedur, co doprowadziło do rozpoczęcia działalności operacyjnej od 1 stycznia br.

Prezes Jin wyraził uznanie dla Polski za wkład w powstanie Banku. Wyraził również nadzieję, że polski sukces okresu transformacji będzie przykładem dla państw rozwijających się i będących krajami operacji AIIB.

Delegacja Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych przebywa w Polsce w dniach 4-6 maja 2016 r. na zaproszenie ministra finansów Pawła Szałamachy w związku z przystąpieniem Polski – jako państwa założyciela - do nowopowstałej instytucji. Jest też okazją do potwierdzenia gotowości Polski do pełnego zaangażowania w działalność Banku i jego dalszy rozwój, nie tylko w roli udziałowca, lecz również partnera w realizacji projektów finansowanych przez Bank, które mają na celu modernizację i budowę infrastruktury w Azji i innych regionach świata.

                                                                                              ***

19 kwietnia br.  prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę ratyfikującą umowę o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, która weszła w życie 6 maja br. Kolejnym krokiem będzie przesłanie podpisanych przez prezydenta, z kontrasygnatą premiera, dokumentów ratyfikacyjnych do MSZ Chin. Zakończenie procesu ratyfikacji umowy przewiduje się jeszcze przed dorocznym spotkaniem Gubernatorów Banku, które odbędzie się w czerwcu br. Polskę będzie reprezentować minister finansów.

«Powrót