«Powrót

Spotkanie nt. reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Spotkanie nt. reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Spotkanie nt. reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Uczestnicy spotkania siedzący za stołem.
  • Zmiana systemu finansowania JST jest niezwykle ważna dla samorządów i całego systemu finansów publicznych w Polsce.
  • O reformie systemu korekcyjno-wyrównawczego rozmawiali w Ministerstwie Finansów 4 października 2017 r. eksperci międzynarodowi oraz przedstawiciele Banku Światowego.
  • Spotkanie odbyło się z inicjatywy wiceminister finansów Teresy Czerwińskiej.

Wiceminister Czerwińska podkreśliła, że zmiana systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia samorządów, ale również dla całego systemu finansów publicznych w Polsce. Zaznaczyła, że zmiany w systemie finansowania samorządów muszą być wkomponowane w cały system finansowy państwa, a ewentualne zmiany źródeł dochodów samorządów należy rozpatrywać w kontekście wszystkich wprowadzanych zmian i reform.

W trakcie spotkania eksperci międzynarodowi wskazali rozwiązania, które mogłyby być pomocne w przygotowywanej reformie systemu korekcyjno-wyrównawczego. Zdaniem minister Teresy Czerwińskiej wsparcie zewnętrznych ekspertów i skorzystanie z doświadczeń innych krajów może pomóc w opracowaniu nowych rozwiązań, odpowiednich dla naszego kraju. Reforma systemu finansowania JST, ze względu na swoje znaczenie, została ujęta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Spotkanie zorganizowano w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych, powołanego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Jego celem jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz strukturalnych, które pobudzają wzrost gospodarczy w państwach członkowskich. Program umożliwia uzyskanie wsparcia w postaci zewnętrznej pomocy eksperckiej.

«Powrót