«Powrót

Spotkanie Rady Gubernatorów EBOiR w Jordanii

Spotkanie Rady Gubernatorów EBOiR w Jordanii

Spotkanie Rady Gubernatorów EBOiR w Jordanii

  • Rada Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zatwierdziła sprawozdania z działalności w 2017 r. i omówiła strategiczne kierunki rozwoju.
  • W corocznym spotkaniu, które odbyło się 9 i 10 maja 2018 r. w Jordanii uczestniczył wiceminister finansów, zastępca gubernatora EBOiR z ramienia Polski Piotr Nowak.
  • W 2017 r. Bank sfinansował projekty inwestycyjne na łączną kwotę 9,7 mld euro.

Uczestnicy spotkania Rady Gubernatorów uważnie słuchają prelegenta

Na sesji Rady Gubernatorów zatwierdzono sprawozdania z działalności Banku w roku ubiegłym. Dyskutowano również o strategicznych kierunkach jego rozwoju, w tym możliwej ekspansji na kraje Afryki subsaharyjskiej.

Wiceminister Piotr Nowak podkreślił, że Bank odgrywa nadal istotną rolę we wspieraniu transformacji krajów gospodarczych Europy, w tym Polski, a także państw Azji Centralnej i basenu Morza Śródziemnego. W 2017 r. Bank sfinansował w formie pożyczek i obejmowania udziałów 412 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 9,7 mld euro. W tej kwocie mieszczą się projekty w Polsce o wartości 659 mln euro. Inwestycje w naszym kraju w ub. roku obejmowały m.in. wspieranie rozwoju wielu branż – handlu detalicznego, energetyki czy usług finansowych.

Wiceminister Nowak spotkał się z ministrami finansów Albanii i Bułgarii, z wiceminister finansów Mongolii oraz z kierownictwem Banku (wiceprezesi: C. Ruhe i J. Rigterink), aby rozmawiać o kwestiach dalszej współpracy Polski i EBOiR.

Zobacz informację EBOiR nt. spotkania (link otwiera nowe okno w innym serwisie prowadzonym w języku angielskim).

«Powrót