«Powrót

Spotkanie Rady ministerialnej OECD

Spotkanie Rady ministerialnej OECD

Spotkanie Rady ministerialnej OECD

  • W dniach 30-31 maja 2018 roku w Paryżu odbywają się coroczne obrady Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na szczeblu ministerialnym (MCM - Ministerial Council Meeting).
  • Ich celem jest wyznaczanie krótko- i średnioterminowych zadań i priorytetów działania OECD.
  • Tematem sesji MCM, prowadzonej przez Francję, jest współpraca wielostronna jako klucz do rozwiązywania globalnych wyzwań ekonomicznych i społecznych.

Uczestnicy obrady Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju słuchają uważnie prelegentów

Ministerstwo Finansów (MF) reprezentuje wiceminister Leszek Skiba. W spotkaniu biorą również udział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz (szef polskiej delegacji), wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa oraz wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Z perspektywy MF najważniejsza jest dyskusja dotycząca wyzwań i szans, które wiążą się z ponadnarodową współpracą w obszarach gospodarczym i finansowym. Chodzi szczególnie o gospodarkę cyfrową i opodatkowanie oraz integrację globalnych przepływów finansowych. Podczas spotkania OECD ministrowie rozmawiali też o inkluzywnym wzroście gospodarczym, handlu, inwestycjach i klimacie.

OECD

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jest ważną międzynarodową organizacją gospodarczą. Skupia 36 wysoko rozwiniętych państw świata, które łączy akceptacja dla zasad demokracji i gospodarki rynkowej. Polska jest jej członkiem od 1996 r. Za koordynację współpracy w sprawach związanych z członkostwem Polski w OECD odpowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (wiodące) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Finansów (współpracujące).

«Powrót