«Powrót

Spotkanie Szefów Administracji Podatkowych państw Unii Europejskiej (G28)

Spotkanie Szefów Administracji Podatkowych państw Unii Europejskiej (G28)

Spotkanie Szefów Administracji Podatkowych państw Unii Europejskiej (G28)

27 września 2016 r. w Gdańsku  odbyło się czternaste spotkanie Szefów Administracji Podatkowych państw Unii Europejskiej (G28). Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Izbę Skarbową w Gdańsku, a przewodniczył mu podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś. Udział w konferencji wziął także dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej Stephen Quest oraz przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

Na zdjęciu widoczni prelegenci za stołem prezydialnym podczas spotkania Szefów Administracji Podatkowych państw Unii Europejskiej (G28).

Tegoroczne spotkanie poświęcone było tematowi stanowiącemu wyzwanie dla wszystkich administracji podatkowych tj. uszczelnianiu systemu VAT w Unii Europejskiej. Inicjatywy z tym związane podejmowane są przez państwa członkowskie, Unię Europejską a także inne organizacje międzynarodowe na poziomie legislacyjnym, strukturalnym i systemowym.

Mają one na celu przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, przy jednoczesnym wspieraniu uczciwych przedsiębiorców. Przedmiotem wystąpień i dyskusji w trakcie posiedzenia G28 była ocena efektywności podjętych w przeszłości działań, a także bieżące inicjatywy oraz plany na przyszłość.

Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne poświęcone odpowiednio uszczelnianiu systemu VAT w Unii Europejskiej, budowaniu zaufania i wzmacnianiu zdolności administracji podatkowych oraz kluczowym wyzwaniom administracji podatkowych.

Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania Szefów Administracji Podatkowych państw Unii Europejskiej (G28)

Spotkania Szefów Administracji Podatkowych państw UE G28 odbywają się raz w roku w celu omówienia najistotniejszych  zagadnień dla administracji podatkowych. Gospodarzem przyszłorocznego spotkania będzie Bułgaria.

«Powrót