«Powrót

Spotkanie wicepremiera Morawieckiego z wiceprezesem Banku Światowego

Spotkanie wicepremiera Morawieckiego z wiceprezesem Banku Światowego

Spotkanie wicepremiera Morawieckiego z wiceprezesem Banku Światowego

  • Wicepremier Mateusz Morawiecki rozmawiał z wiceprezesem Banku Światowego (BŚ) Cyrillem Mullerem o zaangażowaniu BŚ w Polsce w latach 2018-2021.
  • Wsparcie kredytowe Banku w naszym kraju na koniec 2016 r. to ok. 7,1 mld euro.

Spotkanie na temat aktualnej i przyszłej współpracy Polski z Bankiem odbyło się 15 listopada 2017 r. w Ministerstwie Finansów.


Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wraz ze swoimi współpracownikami podczas spotkania z przedstawicielami Banku Światowego

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podziękował Bankowi Światowemu za bardzo dobrą, długoletnią współpracę z naszym krajem. Podkreślił, że Polska korzysta nie tylko ze środków finansowych Banku, ale również w dużym stopniu z wiedzy eksperckiej, którą oferuje BŚ. Premier Morawiecki wyraził nadzieję na kontynuację partnerskich relacji z Bankiem.


Wiceprezes Banku Światowego (BŚ) Cyrill Muller podczas spotkania z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim

Wsparcie Banku Światowego na lata 2018-2021

Podczas spotkania rozmawiano o przyszłych obszarach wsparcia w kontekście planowanej strategii BŚ dla Polski na lata 2018-2021. Chodzi o obszary w sferze społecznej i gospodarczej, zbieżne z Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zaangażowanie Banku z tytułu udzielonych kredytów w Polsce na koniec 2016 r. wynosi ok. 7,1 mld euro. W ostatnich latach BŚ udzielił Polsce ok. 7,7 mld euro wsparcia w formie pożyczek rozwojowych (DPL) oraz pożyczek na projekty inwestycyjne: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry (2007 r.) oraz Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły (2015 r.).

Foto: Bartłomiej Kosiński

«Powrót