«Powrót

Spotkanie z członkami Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Spotkanie z członkami Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Spotkanie z członkami Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

• Przedmiotem spotkania było omówienie kluczowych problemów, które wymagają wypracowania wspólnego stanowiska Ministerstwa Finansów i członków Komisji Kodyfikacyjnej  Ogólnego Prawa Podatkowego.
• W spotkaniu wzięła udział minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Problematyka związana z projektem nowej Ordynacji podatkowej była przedmiotem spotkań w dniach 16-17maja 2018 r. przedstawicieli Ministerstwa Finansów (MF) z członkami Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (KKOPP).

W spotkaniu wzięła udział także minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Projekt nowej Ordynacji podatkowej został przygotowany przez KKOPP i będzie obecnie poddawany konsultacjom wewnętrznym. W trakcie spotkania zostały omówione kluczowe problemy wymagające wypracowania wspólnego stanowiska MF i KKOPP.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o koncepcji  instytucji Rzecznika Praw Podatnika. Dyskutowano również o kształcie niektórych zasad ogólnych prawa podatkowego, instytucji ochrony uzasadnionych oczekiwań.  
 

«Powrót