«Powrót

Spotkanie z komisarzem UE ds. budżetu

Spotkanie z komisarzem UE ds. budżetu

Spotkanie z komisarzem UE ds. budżetu

  • Wiceministrowie finansów Piotr Nowak i Tomasz Robaczyński spotkali się 26 marca br. w Ministerstwie Finansów z komisarzem UE ds. budżetu i zasobów ludzkich Güntherem Oettingerem.
  • Rozmowa dotyczyła m.in. przyszłości finansów Unii Europejskiej, w tym wspólnotowego budżetu po 2020 r.
     


Podczas spotkania komisarz Oettinger przedstawił wstępne podejście Komisji Europejskiej do rozpoczynających się wkrótce negocjacji w sprawie przyszłości finansów UE.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślili, że Polska popiera przyjęcie ambitnego budżetu UE po roku 2020. Konieczne jest także znalezienie równowagi między finansowaniem nowych wyzwań a tradycyjnymi politykami UE, takimi jak polityka spójności i Wspólna Polityka Rolna. Zwrócili także uwagę na kwestie związane z zarządzaniem budżetem UE, w tym na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu środków w kolejnych, rocznych budżetach UE.

Rozmawiano również o źródłach finansowania budżetu UE. Spotkanie wykazało, że między Polską i Komisją Europejską istnieje wiele zbieżnych punktów w podejściu do ogólnego kształtu przyszłego budżetu UE.

Rozmowy w UE o finansach Unii po 2020 r.

Komisarz Oettinger od połowy 2017 r. spotyka się z premierami, ministrami finansów i ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich, aby zapoznać się z ich stanowiskiem ws. przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych UE po 2020 r. (dotychczas odwiedził 21 krajów).

W Polsce komisarz poza spotkaniem z przedstawicielami Ministerstwa Finansów spotyka się z premierem Mateuszem Morawieckim, kierownictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz posłami z sejmowej komisji ds. UE.

«Powrót