«Powrót

Stabilne tempo wzrostu PKB

Stabilne tempo wzrostu PKB

Stabilne tempo wzrostu PKB

Dane GUS z 12 sierpnia 2016 r.  dotyczące wyniku PKB w drugim kwartale wskazują, że gospodarka polska odzyskuje stabilne tempo wzrostu, choć spodziewano się jeszcze większego przyspieszenia.

Potwierdziły się oczekiwania, że niewielki kwartalny spadek PKB z poprzedniego kwartału o -0,1% (kw/kw, sa) był wynikiem jednorazowym. W drugim kwartale PKB zwiększył się o 0,9% (kw/kw, sa), w efekcie roczna dynamika była wyższa niż w pierwszym kwartale (3,1% wobec 3,0%).

W całej UE, wzrost gospodarczy w II kw. wyniósł 1,8% r/r, Polska jest w pierwszej piątce krajów Unii pod względem skali wzrostu PKB.

Wciąż nie mamy szczegółowych informacji o strukturze wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Najprawdopodobniej, podobnie jak to miało miejsce w pierwszym kwartale, relatywnie słaba była dynamika inwestycji, co należy wiązać z zakończeniem wydatkowania środków unijnych z poprzedniej perspektywy i stopniowym wydatkowaniu środków z kolejnej. MF oczekuje, że samorządy i pozostałe resorty gospodarcze oraz podległe im agencje przyspieszą wykorzystywanie funduszy w kolejnych kwartałach.

Bardzo dobre dane z rynku pracy wskazują, że podobnie jak w I kwartale, głównym czynnikiem wzrostu pozostała konsumpcja prywatna. Wynik zagregowanego PKB sugeruje jednak, że w popycie konsumpcyjnym nie ujawniły się jeszcze w pełni efekty programu 500+.

Oczekujemy, że wpływ programu 500+ na konsumpcję ujawni się z większą siłą w II połowie b.r. Liczymy, że w związku z tym przyspieszenie dynamiki PKB w kolejnych kwartałach będzie bardziej wyraźne.

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r., który uwzględni dostępne dane i informacje nt. bieżącej sytuacji gospodarczej i oczekiwanych uwarunkowań w 2017 r.
 

«Powrót