«Powrót

Sympozjum nt. zadłużania się samorządów i kierunków zmian

Sympozjum nt. zadłużania się samorządów i kierunków zmian

Sympozjum nt. zadłużania się samorządów i kierunków zmian

13 lipca 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się sympozjum „Zadłużanie się samorządów – dylematy i wyzwania - kierunki zmian". W dyskusji nad możliwością zadłużania się samorządów wzięli udział wiceminister finansów Teresa Czerwińska oraz zaproszeni naukowcy i praktycy.

Podczas spotkania rozmawiano na temat stabilności gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Rozważano także kwestie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia, możliwości rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego i wpływu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia na absorpcję środków unijnych.

Formuła współpracy naukowców i praktyków pozwala na przedyskutowanie problematyki w wielu aspektach. Uwagi i propozycje zgłoszone przez uczestników sympozjum będą pomocne przy wypracowywaniu najbardziej optymalnych rozwiązań, zarówno z punku widzenia samorządów jak i całego sektora finansów publicznych.

«Powrót