«Powrót

Szef KAS i przedstawiciele biznesu o reformie skarbowości

Szef KAS i przedstawiciele biznesu o reformie skarbowości

Szef KAS i przedstawiciele biznesu o reformie skarbowości

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś wraz ze swoimi współpracownikami i kierownictwem Business Centre Club podczas spotkania
  • Wiceminister finansów, szef KAS Marian Banaś rozmawiał ze środowiskiem biznesu o założeniach reformy skarbowości, która weszła w życie 1 marca 2017 r.
  • Podczas spotkania, które odbyło się 10 maja w siedzibie Business Centre Club, przedstawiono korzyści, jakie zmiany przyniosą uczciwym podatnikom.

„Reforma administracji skarbowej była konieczna, ponieważ odrębne funkcjonowanie administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej obniżało skuteczność ich działań, a także generowało koszty. Brak reformy powodował wzrost luki podatkowej i rozszerzanie się szarej strefy. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej pozwala na szybszy przepływ informacji i skuteczniejszą walkę z oszustami, których działalność zagraża uczciwemu biznesowi" – wyjaśniał Marian Banaś podczas spotkania kierownictwa KAS z przedstawicielami biznesu i ekspertami BCC. „Dwa istotne elementy, które przyświecały reformie to z jednej strony bycie bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców i pokazanie, że służby skarbowe potrafią współdziałać z uczciwymi podatnikami, tak aby czuli się bezpieczni, a z drugiej – zmniejszenie szarej strefy i zabezpieczenie dochodów budżetu państwa"  – podkreślił szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś przedstawia założenia KAS w siedzibie Business Centre Club

Nowe podejście do podatników

Minister Banaś i inni przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili nowe rozwiązania w funkcjonowaniu administracji skarbowej i we współpracy z podatnikami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Zapewnili, że sama reorganizacja struktur to dopiero początek zmian. Ważne będzie również wprowadzenie spójnego podejścia do podatników i zasad działania w KAS. Wpisuje się ona w zasady partnerstwa między administracją publiczną a przedsiębiorcami, które określa Konstytucja Biznesu.

Przedstawiciele i eksperci BCC wskazywali na potrzebę takiej współpracy, która będzie oparta na zrozumieniu wspólnych celów i dialogu. „Na tę salę sprowadza nas wspólny interes. Interes środowiska przedsiębiorców i Ministerstwa Finansów wyraża się po pierwsze w tym, że nasze państwo musi uzyskać należne podatki w takiej wysokości, żeby państwo, które służy obywatelom, mogło być utrzymywane. Z naszej strony chodzi o to, żeby przedsiębiorca, który płaci podatki na czas i wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, nie był narażony na nieuzasadnione kary i restrykcje" – powiedział prezes BCC Marek Goliszewski. „Droga, która do tego prowadzi, czasami jest kręta, ale musimy ją wspólnie prostować" – dodał.

Dyskusja o uwagach i propozycjach przedsiębiorców

Przedstawiciele MF odpowiadali na pytania przedsiębiorców dotyczące m.in. nowych uprawnień służb skarbowych, kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe czy spodziewanych efektów wdrożenia KAS. Rozmawiano też o metodach wsparcia, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Spotkanie w BCC było kolejnym elementem współpracy KAS ze środowiskiem biznesu. Przypomnijmy, że w kwietniu uruchomiono 15. edycję konkursu BCC i KAS „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy". Planowany jest też udział przedstawicieli KAS w konsultacjach z ekspertami BCC i przedstawicielami poszczególnych branż.

 

Pliki do pobrania

«Powrót