«Powrót

Unijna reforma audytu. Nowe wyzwania Komisji Nadzoru Audytowego

Unijna reforma audytu. Nowe wyzwania Komisji Nadzoru Audytowego

Unijna reforma audytu. Nowe wyzwania Komisji Nadzoru Audytowego

Nowe zadania dla Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), m.in. w zakresie cyklicznego monitorowania rynku usług badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, mają związek z bezpośrednim stosowaniem od 17 czerwca 2016 r. przepisów unijnych, które dotyczą tego obszaru. Powstanie również nowe forum współpracy dotyczące audytu w UE. W związku z nowymi regulacjami doszło również do zmian w składzie Komisji.Rozporządzenie UE ws. badań sprawozdań finansowych

Od 17 czerwca br. stosuje się bezpośrednio rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.  ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Komisja Nadzoru Audytowego, która  od 2009 r. sprawuje w Polsce nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami oraz firmami audytorskimi, jest organem odpowiedzialnym za wykonywanie zadań przewidzianych w tym rozporządzeniu.

W związku z tym 15 czerwca 2016 r. Komisja przyjęła sprawozdanie na temat zmian w Polsce na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, które zostało przekazane do Komisji Europejskiej i innych instytucji UE (wskazanych w art. 27 rozporządzenia UE, m.in. Komitetowi Europejskich Organów Nadzoru Audytowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego).

Zmiany w KNA

Zgodnie z nowymi wymogami w skład organu nadzoru publicznego nie będą mogli wchodzić praktykujący biegli rewidenci. W związku z tym na posiedzeniu KNA 15 czerwca 2016 r. przewodniczący Komisji, wiceminister finansów Wiesław Janczyk, podziękował za wkład i zaangażowanie w działalność KNA ustępującym członkom Komisji: Jackowi Hryniukowi, Sławomirowi Mirkowskiemu oraz Ewie Jakubczyk-Cały (nieobecnej na posiedzeniu). Podziękował również Dagmarze Wieczorek-Bartczak, która zrezygnowała z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji, którą pełniła od 2009 r.

Nowe forum współpracy dot. audytu w UE

Rozporządzenie UE tworzy również nową formę współpracy organów nadzoru na forum Unii Europejskiej - Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (ang. skrót: CEAOB – Committee of European Auditing Oversight Bodies). KNA włączy się aktywnie w jego prace. Pierwsze posiedzenie CEAOB planowane jest na 12 lipca 2016 r. 

KNA kontynuuje też prace rozpoczęte w 2015 r., dlatego zwróciła się do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wspieranie biegłych rewidentów i firmy audytorskie w wykonywaniu zadań, które wynikają z nowych przepisów. Chodzi szczególnie o standardy rewizji finansowej, zasady wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich oraz zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.


Pobierz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (plik pdf 3,3 MB)

Przejdź do sprawozdań KNA

«Powrót