«Powrót

Uszczelnianie systemu podatkowego. Polska zacieśnia współpracę z KE

Uszczelnianie systemu podatkowego. Polska zacieśnia współpracę z KE

Uszczelnianie systemu podatkowego. Polska zacieśnia współpracę z KE

Wicepremier Mateusz Morawiecki rozmawia z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem
  • Wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem.
  • Rozmowy dotyczyły m.in. polskiej gospodarki i walki z oszustwami podatkowymi.

Spotkanie wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego z Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym KE, który odpowiada za kwestie euro, dialogu społecznego, stabilności finansowej, usług finansowych i unię rynków kapitałowych, odbyło się 9 marca w Warszawie.

KE pozytywnie ocenia polską gospodarkę

Głównym tematem rozmowy było „Sprawozdanie krajowe – Polska 2017" (ang. country report), które Komisja zaprezentowała 22 lutego br. w Brukseli w ramach tzw. semestru europejskiego (procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE). Sprawozdanie poddaje przekrojowemu monitorowaniu i analizie sytuację makroekonomiczną i reformy w poszczególnych krajach członkowskich. Wicepremier Morawiecki wyraził swoje zadowolenie z pozytywnej oceny polskiej gospodarki, przedstawionej w tym dokumencie. Warto zaznaczyć, że aktualnie niewiele krajów w UE może się pochwalić tak dobrym wzrostem gospodarczym, jak Polska.

Współpraca w zwalczaniu przestępczości gospodarczej

Mateusz Morawiecki i Valdis Dombrovskis dużo uwagi poświęcili współpracy w walce z oszustwami podatkowymi. „Polska jest otwarta na współpracę z KE w walce z nadużyciami w podatku VAT i CIT, mamy wspólne cele" – powiedział wicepremier. Szczegółowo przedstawił działania podjęte przez nasz kraj do tej pory, takie jak utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, pakiet paliwowy i wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedstawił również plany na przyszłość. „Dochody muszą być opodatkowane w państwie, w którym został osiągnięty dochód" – podkreślił premier Morawiecki, odnosząc się do podatku od osób prawnych.

Przyszłość UE

Podczas spotkania dyskutowano również o globalnych wyzwaniach i nowej sytuacji w Unii Europejskiej po referendum brytyjskim, w tym o możliwości finansowania polityk UE do i po 2020 r. Zasygnalizowano też potrzebę pogłębionej i szerokiej refleksji na temat przyszłości wspólnoty w nawiązaniu do inicjatywy Komisji Europejskiej, które zarysowała scenariusze rozwoju Unii (Biała księga).

***

Spotkanie wicepremiera Morawieckiego i wiceprzewodniczącego Dombrovskisa było jednym z punktów dwudniowej wizyty komisarza UE w Warszawie. Valdis Dombrovskis rozmawiał również z prezydentem Andrzejem Dudą oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Wziął także udział we wspólnym posiedzeniu trzech komisji sejmowych (do spraw Unii Europejskiej, Finansów Publicznych i Gospodarki).

Komisarz Dombrovskis spotka się też z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców.

«Powrót