«Powrót

W Opolu o Krajowej Administracji Skarbowej

W Opolu o Krajowej Administracji Skarbowej

W Opolu o Krajowej Administracji Skarbowej

Minister finansów Paweł Szałamacha spotkał się 21 kwietnia 2016 r. z przedstawicielami kontroli skarbowej, administracji podatkowej i Służby Celnej województwa opolskiego. Szefowi resortu finansów towarzyszyli wiceminister, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej Wiesław Jasiński oraz wiceminister, szef Służby Celnej Marian Banaś.

Minister finansów Paweł Szałamacha siedząc za stołem prezydialnym przemawia podczas spotkaniu z przedstawicielami kontroli skarbowej, administracji podatkowej i Służby Celnej województwa opolskiego

Tematem wizyty była reorganizacja służb podległych Ministrowi Finansów, która polega na wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Podczas spotkania zaprezentowano stan prac, które prowadzą do połączenia Służby Celnej, administracji podatkowej oraz urzędów kontroli skarbowej w jedną strukturę.

Minister Szałamacha podkreślił, że powołanie KAS to jeden z priorytetów Ministerstwa Finansów. Planowana reforma zmierza do stworzenia nowoczesnej i przyjaznej dla podatników administracji, która będzie sprawnie pobierać daniny publiczne i jednocześnie dbać o bezpieczeństwo finansowe państwa.

Zintegrowanie działań spowoduje, że w KAS powinny dominować kontrole skuteczne, przeprowadzane tam, gdzie występują nieprawidłowości. Zwalczaniem oszustw i przestępstw podatkowych zajmą się urzędy celno-skarbowe,   wykorzystujące wiedzę i doświadczenie zatrudnionych tam funkcjonariuszy – obecnych pracowników kontroli skarbowej i celnej.

Paweł Szałamacha zapowiedział także, że korzyści z wprowadzonych zmian odczują zarówno indywidualni podatnicy, jak i przedsiębiorstwa. Działanie nowych urzędów będzie sprawniejsze i bardziej efektywne, a konsolidacja administracji będzie źródłem oszczędności dla budżetu państwa.

W trakcie spotkania goście odpowiedzieli na liczne pytania, które dotyczyły nie tylko założeń reformy, ale także zasad jej wprowadzenia, terminów czy struktury organizacyjnej. Uczestnicy spotkania zgłaszali też swoje sugestie dotyczące proponowanych zmian.

«Powrót