«Powrót

Walcz z rajami podatkowymi i zostań podatkowym liderem

Walcz z rajami podatkowymi i zostań podatkowym liderem

Walcz z rajami podatkowymi i zostań podatkowym liderem

Napis „3.edycja konkursu Ministerstwa Finansów Podatkowi liderzy walka z rajami podatkowymi
  • „Walka z rajami podatkowymi" to temat pracy konkursowej w trzeciej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
  • Tym razem studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na strategię walki z ucieczką przed opodatkowaniem przy wykorzystaniu szkodliwej konkurencji podatkowej.
  • Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

Ustawodawcy na całym świecie starają się stworzyć mechanizmy, które będą skuteczną odpowiedzią na szkodliwą konkurencję podatkową. Uszczelnianie systemu podatkowego jest przedmiotem prac zarówno na poziomie państwowym, jak i międzynarodowym. Wymiana informacji podatkowych, projekt BEPS, czarna lista rajów podatkowych - to tylko niektóre przykłady istniejących instrumentów. Czy są one wystarczające? Jaka jest właściwa strategia walki z rajami podatkowymi? Czy państwa członkowskie powinny dążyć do uszczelnienia ustawodawstwa wewnętrznego, czy skupić się na wypracowaniu rozwiązań na poziomie międzynarodowym? Przedstaw swoją wizję skutecznej walki z rajami podatkowymi i zostań podatkowym liderem.

Sukces poprzednich edycji konkursu jest impulsem dla Ministerstwa Finansów, by po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim oraz międzynarodowym prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć uszczelnieniu systemu podatkowego.

Udział w konkursie

Pracę konkursową „Walka z rajami podatkowymi" wyślij do 10 czerwca 2018 r. na adres praktyki@mf.gov.pl. UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy dołączCV, podpisaną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopie dokumentów potwierdzających status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym.

Harmonogram konkursu:

do 13 czerwca – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych

18 - 22 czerwca – rozmowy kwalifikacyjne

do 27 czerwca 2018 – publikacja wyników na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Podatkowym liderom oferujemy:

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów
  • udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem prawa podatkowego.

Do pobrania:

«Powrót