«Powrót

Waluty wirtualne - zagrożenia i wyzwania. Konferencja w MF

Waluty wirtualne - zagrożenia i wyzwania. Konferencja w MF

Waluty wirtualne - zagrożenia i wyzwania. Konferencja w MF

Prelegenci zgromadzeni przy stole prezydialnym – przemawia minister Wiesław Jasiński

Wyzwania, które wiążą się z obrotem walutami wirtualnymi oraz wykorzystywanie go do działań przestępczych, w tym prania pieniędzy - to najważniejsze tematy konferencji naukowej pn. „Waluty wirtualne - zagrożenia i wyzwania", która odbyła się 17 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Finansów w ramach obchodów 15-lecia Polskiej Jednostki Analityki Finansowej.

Waluty wirtualne stanowią duże wyzwanie zarówno dla administracji publicznej, jak i organów ścigania. "Konferencja służy wzmocnieniu i ułatwieniu współpracy sektora publicznego z prywatnym w tej dziedzinie" – podkreślił Generalny Inspektor Informacji Finansowej, wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Spotkanie dało również możliwość przedstawienia doświadczeń międzynarodowych dotyczących walut wirtualnych przez przedstawicieli administracji, przedsiębiorców, środowiska naukowego i ekspertów zagranicznych.

Doświadczenia z konferencji zostaną wykorzystane podczas prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

«Powrót