«Powrót

Wiceminister Nowak na spotkaniu EBOR na Cyprze

Wiceminister Nowak na spotkaniu EBOR na Cyprze

Wiceminister Nowak na spotkaniu EBOR na Cyprze

Uczestnicy spotkania podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na tle flag.
  • Wiceminister finansów Piotr Nowak bierze udział w dorocznym spotkaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Nikozji.
  • Jako zastępca gubernatora EBOR z ramienia Polski uczestniczył 11 maja 2017 r. w sesji plenarnej Rady Gubernatorów Banku.

Rada zatwierdziła dokumenty finansowe EBOR za 2016 r., zapoznała się z raportem rocznym i sprawozdaniem z realizacji strategii Banku na lata 2017-19 oraz podtrzymała decyzję z 2014 r. o zamrożeniu nowych operacji finansowych w Rosji. Rada dyskutowała także o priorytetach Banku na najbliższe lata, którymi będą wspieranie transformacji w krajach członkowskich, wzmacnianie sektora prywatnego oraz zapewnianie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, włączającego wszystkie grupy społeczne.

Wiceminister finansów Piotr Nowak przedstawia aktualną sytuację gospodarczą i prognozy dla Polski na najbliższe lata  podczas spotkania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Piotr Nowak rozmawiał z wiceprezesem EBOR Andrasem Simorem o bieżącej współpracy Banku z Polską oraz wziął udział w prezentacji aktualnej sytuacji gospodarczej i prognoz dla Polski na najbliższe lata (sesja pt. Investment Outlook).

Zobacz więcej informacji o dorocznym spotkaniu EBOR (link otwiera nowe okno w innym serwisie w wersji angielskiej).

«Powrót