«Powrót

Wicepremier Mateusz Morawiecki nadał sztandar Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Wicepremier Mateusz Morawiecki nadał sztandar Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Wicepremier Mateusz Morawiecki nadał sztandar Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Wicepremier Mateusz Morawiecki wręcza sztandar Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robertowi Antoszkiewiczowi
Wicepremier Mateusz Morawiecki przemawia podczas uroczystości
Wicepremier Mateusz Morawiecki idzie obok salutujących funkcjonariuszy podczas uroczystości
Szef KAS Marian Banaś przemawia podczas uroczystości
Wicepremier Mateusz Morawiecki i członkowie kierownictwa Ministerstwa Finansów siedzą w ławce podczas mszy.
Szef KAS Marian Banaś wręcza funkcjonariuszom awanse na Placu Krasińskich
Szef KAS Marian Banaś wręcza pracownikom awanse na Placu Krasińskich
członkowie kierownictwa KAS stoją, umundurowany funkcjonariusz składa kwiaty.

•    8 września 2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie obchodziła święto Krajowej Administracji Skarbowej.
•    „Cieszę się, że jesteśmy na jak najlepszej drodze do eliminacji wszelkich patologii, do profesjonalizacji naszego działania, do wyprzedzania o krok tych, którzy nieuczciwe chcą żerować na państwie polskim" - mówił wicepremier Mateusz Morawiecki w trakcie uroczystości.
•    W obchodach święta KAS uczestniczyli również Szef KAS Marian Banaś, zastępcy Szefa KAS Paweł Cybulski i Piotr Walczak, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji i służb mundurowych współpracujących z KAS.

Nadanie sztandaru poprzedziła msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odprawiona w intencji pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Następnie na Placu Krasińskich odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. „Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Razem budujemy tożsamość KAS, którą opieramy na wspólnych wartościach" – powiedział w trakcie uroczystego nadania sztandaru wicepremier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie pracuje blisko 9 tys. osób, które w codziennej pracy i służbie robią wszystko by dla uczciwych podatników kontakty z administracją skarbową były przyjazne i „żeby eliminować tych, którzy są po prostu oszustami i okradają państwo polskie". W imieniu Rządu RP podziękował pracownikom i funkcjonariuszom warszawskiej izby, którzy pracują nad zapewnieniem stabilności finansowej państwa.

Szef KAS Marian Banaś dodał, że stworzenie nowej administracji skarbowej było wielkim wyzwaniem. „Byliśmy przekonani, że wprowadzane zmiany są potrzebne, co już teraz potwierdzają osiągane przez KAS wyniki" – mówił Szef KAS. Przypomniał, że w pierwszym półroczu br. ściągalność VAT zwiększyła się o 17,5 mld zł. Podkreślił znaczenie zadań realizowanych przez KAS dla rozwoju Polski, zaznaczył, że „dbanie o finanse państwa to współczesny patriotyzm".

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Robert Antoszkiewicz, przypomniał, że warszawska izba jest największą jednostką terytorialną KAS w kraju. O skali i znaczeniu działalności mazowieckiej Izby świadczy fakt, że obecnie ponad 40% wpływów podatkowych do budżetu państwa jest realizowanych i obsługiwanych przez tę izbę. Dodał, również że nowoczesna administracja publiczna powinna być efektywna w swoim działaniu. „Taką administrację tworzymy w mazowieckiej Izbie Administracji Skarbowej, dzięki zaangażowaniu naszych ekspertów oraz sprawnej współpracy z innymi służbami" – zaznaczył  Dyrektor.

W trakcie uroczystości Szef KAS wraz z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej wręczyli awanse członkom korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszom celno-skarbowym zatrudnionym i pełniącym służbę w warszawskiej IAS.

Uroczystość zakończyło złożenie przez członków kierownictwa KAS kwiatów pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

«Powrót