«Powrót

Wicepremier Morawiecki przewodniczył posiedzeniu gubernatorów EBI

Wicepremier Morawiecki przewodniczył posiedzeniu gubernatorów EBI

Wicepremier Morawiecki przewodniczył posiedzeniu gubernatorów EBI

  • Rada Gubernatorów podsumowała roczne działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).
  • W 2016 r. Bank udzielił wparcia finansowego na łączną kwotę 74,6 mld euro (w tym 66,7 mld euro w państwach członkowskich UE).
  • Po raz pierwszy w historii posiedzeniu rady przewodniczył gubernator EBI reprezentujący Polskę.

23 maja w Brukseli odbyło się doroczne posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Po raz pierwszy w historii spotkaniu przewodniczył przedstawiciel Polski, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Rada podsumowała działania EBI w trakcie minionego roku oraz rozpatrzyła roczne sprawozdania Komitetu Audytu. Gubernatorzy dyskutowali o kierunkach rozwoju Banku i wyzwaniach, w których finansowanie jest on zaangażowany.

Ponad 25 mld euro inwestycji EBI w Polsce przez 5 lat

W 2016 r. EBI udzielił wparcia finansowego na łączną kwotę 74,6 mld euro (w tym 66,7 mld euro w państwach członkowskich UE). Bank, oprócz swojej statutowej działalności, realizował projekty w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). Od uruchomienia EFSI w 2015 r. do końca 2016 r. EBI zatwierdził 121 operacji o łącznej wartości 14,2 mld euro, mobilizując w ten sposób dodatkowe 67,7 mld euro z innych źródeł. W tym samym roku zaangażowanie EBI w Polsce sięgnęło 4,4 mld euro, co daje naszemu krajowi 6. miejsce pod kątem wysokości wsparcia (za Włochami, Hiszpanią, Francją, Niemcami i Wielką Brytanią).

Wicepremier Morawiecki podczas rozmowy w przerwie posiedzenia Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W ramach działalności w Polsce 42 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów to środki przeznaczone na infrastrukturę, 33 proc. — na wsparcie dla polskich firm z sektora MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. 18 proc. przeznaczono na projekty związane z ochroną środowiska, natomiast pozostałe 7 proc. — na inwestycje w innowacje. W ciągu ostatnich pięciu lat (2012–2016) EBI zainwestował w Polsce ponad 25,6 mld euro.

Grupa EBI

Europejski Bank Inwestycyjny razem z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym tworzą Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Udziałowcami EBI jest obecnie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Bank wspiera integrację, zrównoważony rozwój oraz spójność społeczno-gospodarczą państw członkowskich UE. Z tego względu instytucję tę często nazywa się Bankiem Unii Europejskiej.

«Powrót