«Powrót

Wizyta prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce

Wizyta prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce

Wizyta prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce

  • Wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się z Prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Sir Suma Chakrabarti.
  • Rozmowa dotyczyła aktualnej i przyszłej współpracy z EBOR.
  • Prezes EBOR pogratulował Wicepremierowi wyników makroekonomicznych oraz skutecznych działań w zakresie poboru podatków i walki z nadużyciami.

Podczas spotkania podkreślono bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Bankiem, omówiono stan współpracy oraz potencjalne, przyszłe obszary wsparcia w kontekście planowanej strategii Banku dla Polski na lata 2018–2021. Prezes Sir Suma Chakrabarti podkreślił duże zainteresowanie przedsiębiorstw działających na terenie Polski finansowaniem swojej działalności i rozwoju poprzez udział EBOR (pożyczki oraz obejmowanie udziałów). Przyczynia się to do poszerzenia oferty instrumentów finansowych dostępnych dla podmiotów gospodarczych.

Prezes Sir Suma Chakrabarti pogratulował Wicepremierowi Morawieckiemu wyników makroekonomicznych oraz skutecznych działań w zakresie poboru podatków i walki z nadużyciami.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju istnieje od 1990 r., Polska jest jednym z członków-założycieli. Obecnie do Banku należy 65 państw, Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Głównym celem jego działalności jest przyspieszanie procesów przechodzenia do modelu gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej oraz w krajach członkowskich wybrzeża Morza Śródziemnego poprzez wspieranie efektywnych inicjatyw gospodarczych, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Co najmniej 60% pożyczek, gwarancji kredytowych i inwestycji kapitałowych Banku jest przeznaczane dla sektora prywatnego. W 2016 r. Bank zatwierdził 378 operacji o łącznej wartości  9,4 mld EUR. Polska stanowi obecnie trzeci co do wielkości portfela kredytowego kraj działania EBOR (ok. 8% zaangażowania).

Na koniec 2016 r. łączna wielkość zaangażowania EBOR w Polsce sięgnęła ok. 8,4 mld EUR, z czego prawie 92% w sektorze prywatnym. Wśród projektów finansowanych przez EBOR w Polsce w ostatnich latach można wymienić: Poland REFF (200 mln EUR), PGE Grid Enhancement For Renewables  (116 mln EUR),  Clover (PZU) 71 mln EUR), T-Rex (Dino Polska S.A.) (70 mln EUR), Tele-Fonika Kable (70 mln EUR), Ragnar (PKO BP) (61 mln EUR), Leapfrog (Żabka) (25 mln EUR).

Foto: Bartłomiej Kosiński

 

«Powrót