«Powrót

Wygraj staż w konkursie Asy rynku finansowego

Wygraj staż w konkursie Asy rynku finansowego

Wygraj staż w konkursie Asy rynku finansowego

  • Do konkursu zapraszamy studentów i absolwentów kierunków prawniczych i ekonomicznych.
  • Uczestnicy przedstawią swoje pomysły na zmiany w regulacjach dotyczących polskiego rynku finansowego.
  • Nagrodą jest płatny staż dla trzech osób w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.

Interesujesz się rynkiem finansowym? Chcesz brać udział w tworzeniu regulacji przyczyniających się do jego rozwoju? Zapraszamy do udziału w naszym konkursie!
Jest on formą kampanii informacyjnej wśród studentów i absolwentów nt. bieżących problemów i wyzwań związanych z polskim rynkiem finansowym oraz jego znaczeniem dla rozwoju gospodarczego kraju.

Udział w konkursie

Pracę konkursową „Co trzeba zmienić w regulacjach, by polski rynek finansowy stał się europejskim liderem?" (praca nie może przekroczyć trzech stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) wyślij do 5 lipca 2017 r. na adres sekretariat.fn@mf.gov.pl.

Do pracy dołącz CV, podpisaną kartę zgłoszenia oraz kopie dokumentów potwierdzających status studenta/absolwenta studiów prawniczych lub ekonomicznych.

Komisja konkursowa wyłoni osoby, które następnie wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 lipca 2017 r.

Laureatom konkursu oferujemy:

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów przy pracy nad regulacjami rynku finansowego,
  • szkolenia niezbędne do odbycia stażu.


Pobierz regulamin konkursu (plik docx 48 KB)

 

«Powrót