«Powrót

Wzrost inwestycji i zwiększenie zatrudnienia kluczowe dla UE

Wzrost inwestycji i zwiększenie zatrudnienia kluczowe dla UE

Wzrost inwestycji i zwiększenie zatrudnienia kluczowe dla UE

Minister Paweł Szałamacha ze swoim współpracownikami podczas spotkania wiceprzewodniczącą ds. budżetu i zasobów ludzkich Komisji Europejskiej Kristaliną Georgievą

Budżet Unii Europejskiej na 2017 r., wzrost gospodarczy w UE oraz kryzys migracyjny – to główne tematy rozmowy ministra Pawła Szałamachy z wiceprzewodniczącą ds. budżetu i zasobów ludzkich Komisji Europejskiej Kristaliną Georgievą. Spotkanie odbyło się 23 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Finansów.

Rozmowa dotyczyła m.in. prac nad budżetem Unii Europejskiej na rok 2017, a w szczególności głównych priorytetów, które zostaną ujęte w projekcie budżetu. Dyskutowano na temat przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014 – 2020, który jest planowany na jesień bieżącego roku, oraz negocjacji kolejnych Wieloletnich Ram po 2020 r.

Paweł Szałamacha oraz Kristalina Georgieva rozmawiali także o wyzwaniach, które stoją przed Unią Europejską, takimi jak kryzys migracyjny oraz konieczność pobudzania wzrostu gospodarczego. Wzrost inwestycji publicznych i prywatnych oraz zwiększenie zatrudnienia to nadal kluczowe kwestie dla rozwoju UE. Podkreślono, wielokrotnie już udowodnione, znaczenie polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich dla gospodarki w całej Unii. Wskazano również na rosnące znaczenie nowych instrumentów finansowych w budżecie UE i zaangażowanie Polski w ich realizację.

Prace nad budżetem Unii Europejskiej na rok 2017 rozpoczną się pod koniec czerwca, wraz z publikacją projektu budżetu przez Komisję Europejską. Obie strony zgodziły się, że bliska współpraca państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej jest warunkiem koniecznym dla powodzenia negocjacji budżetowych.

Poruszono także kwestie wsparcia udzielanego Ukrainie przez Komisję Europejską i Polskę.

«Powrót