«Powrót

Zakończenie VII kadencji Komitetu Standardów Rachunkowości

Zakończenie VII kadencji Komitetu Standardów Rachunkowości

Zakończenie VII kadencji Komitetu Standardów Rachunkowości

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR) VII kadencji, które odbyło się 26 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Finansów, KSR przyjął standard dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego oraz stanowisko w zakresie inwentaryzacji. Dokumenty te będą wkrótce opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Członkowie Komitetu Standardu Rachunkowości  podczas obrad w Ministerstwie Finansów

Wiceminister Wiesław Janczyk, który nadzoruje w imieniu Ministra Finansów prace Komitetu, podziękował członkom za ich wkład w rozwój rachunkowości. KSR wydaje standardy rachunkowości, które stanowią pomoc dla jednostek w sporządzaniu sprawozdań finansowych i składa się ze specjalistów w dziedzinie rachunkowości i podatków, którzy reprezentują organizacje zawodowe, środowisko naukowe oraz organy odpowiedzialne za rozwój i stanowienie regulacji w obszarze rachunkowości.  Minister podkreślił, że zróżnicowany skład Komitetu był gwarancją przyjęcia takich rozwiązań, które odpowiadają potrzebom jednostek sporządzających sprawozdania finansowe.

Komitet Standardów Rachunkowości działa przy Ministrze Finansów jako ciało kolegialne składające się z 18 członków (oraz sekretarza). Zajmuje się m.in. wydawaniem krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości, a także opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących tej dziedziny. Współpracuje również z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości. Do tej pory KSR wydał 10 standardów rachunkowości oraz 6 stanowisk.

«Powrót