«Powrót

Zaproszenie na posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych 2 lipca

Zaproszenie na posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych 2 lipca

Zaproszenie na posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych 2 lipca

  • „Praktyczne aspekty przygotowywania analiz benchmarkingowych" to temat roboczego posiedzenia Forum Cen Transferowych, które odbędzie się 2 lipca 2018 r. w Ministerstwie Finansów.
  • Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 22 czerwca na e-mail forum.tp@mf.gov.pl .

Forum Cen Transferowych jako zespół opiniodawczy Ministra Finansów

W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym przyjęciem inicjatywy Forum Cen Transferowych, które odbyło się 12 kwietnia br., podjęto decyzję o formalnym utworzeniu Forum Cen Transferowych jako zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.

Forum ma być platformą dyskusyjną o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu. Tym samym Forum wpisuje się w działania Ministerstwa Finansów, które sprzyjają przejrzystości i zaufaniu między administracją publiczną a podatnikami.

Publiczny dostęp do wyników prac Forum przyczyni się do zwiększenia pewności stosowania prawa w złożonym obszarze cen transferowych. Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych pomoże też w opracowaniu rozwiązań, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak też będą akceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Formalną podstawą funkcjonowania Forum Cen Transferowych jest zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych (plik pdf 388 KB).

Jak wziąć udział w posiedzeniu roboczym Forum

Posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych odbędzie się 2 lipca br. w godzinach 9.00-14.00 w sali 4440 w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12).

Uczestnictwo w spotkaniu ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy wziąć pod uwagę, że jeden podmiot może być reprezentowany przez nie więcej niż dwie osoby. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 22 czerwca br. na adres e-mail forum.tp@mf.gov.pl

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (zobacz załącznik poniżej) oraz zamieszczenie w treści e-maila zawierającego zgłoszenie na Forum następującej formuły:

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 2 lipca 2018 r.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów  na potrzeby posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych w dniu 2 lipca 2018 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów  w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach spotkań Forum Cen Transferowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. 

Porządek dzienny posiedzenia Forum

8.30 -9.00  rejestracja uczestników

9.00-11.45  otwarcie posiedzenia i dyskusja

11.45-12.15  przerwa kawowa

12.15-14.00  dyskusja i zakończenie posiedzenia

 Załączniki

«Powrót