«Powrót

Zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 września do 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej skutecznie wygasły i podatnicy nie będą zobowiązani do zapłaty podatku należnego za ten okres.

Nowe przepisy obowiązują od 19 października 2016 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz.1723).

Nie zwalnia to jednak z innych obowiązków podatkowych, w tym składania miesięcznych deklaracji podatkowych o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1).
 

«Powrót