«Powrót

Zmniejszenie biurokracji – dialog z samorządami rozpoczęty

Zmniejszenie biurokracji – dialog z samorządami rozpoczęty

Zmniejszenie biurokracji – dialog z samorządami rozpoczęty

Minister Teresa Czerwińska i wiceminister Tomasz Robaczyński podczas spotkania z samorządowcami
Przedstawiciele strony samorządowej podczas spotkania w MF
  • 28 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. odbiurokratyzowania w samorządach, powołanego przy Ministerstwie Finansów, z udziałem minister finansów prof. Teresy Czerwińskiej.
  • Zespół ma wypracować rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w samorządach i przyniosą realne oszczędności.

Minister Teresa Czerwińska zaprosiła do udziału w pracach zespołu przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych, które wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Nadmierna biurokracja generuje koszty

„Zdajemy sobie sprawę, że obowiązki informacyjne i sprawozdawcze są potrzebne. Musimy mieć jednak na uwadze, że sprawozdawczość nie jest celem samym w sobie. Ma ona czemuś służyć. Dlatego musimy zrobić rzetelny przegląd i tam, gdzie jest to możliwe – wprowadzić uproszczenia. Tak żeby bez uszczerbku dla rzetelności, celowości i rozliczeń –  odbiurokratyzować i  uelastycznić ten obszar" – zapowiedziała minister Czerwińska.

Zespół przyjrzy się obowiązkom sprawozdawczym w samorządach. Na bieżąco będzie również wskazywać obszary, które można ulepszyć, tak aby samorządy mogły sprawniej zarządzać swoimi budżetami.

«Powrót