«Powrót

Zrównoważone finansowanie wzmacnia gospodarkę

Zrównoważone finansowanie wzmacnia gospodarkę

Zrównoważone finansowanie wzmacnia gospodarkę

  • 3 lipca 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja „Zrównoważone finansowanie" z udziałem ekspertów, przedstawicieli rynku finansowego i administracji publicznej.
  • Debata wpisała się w strategię dotyczącą systemu finansowego wspierającego działania Unii Europejskiej na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.
  • Polska jest pionierem w emisji tzw. zielonych obligacji, z których środki są przeznaczane na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Konferencja „Zrównoważone finansowanie" była pierwszą, organizowaną przez Ministerstwo Finansów, na temat zrównoważonego finansowania. Tematem były uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego finansowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, zielone  i społeczne obligacje. Przedstawiono również przykłady strategii zrównoważonego finansowania w Polsce i na świecie oraz scenariusze i wyzwania dla polskiej gospodarki w perspektywie roku 2050. W debacie wzięli udział Jacek Lipiec (Szkoła Główna Handlowa), Dariusz Winek (Bank Pocztowy S.A.), Piotr Dmuchowski (HSBC Polska), Brunon Bartkiewicz (ING Bank Śląski), Maciej Bukowski (Wise Europa) oraz przedstawiciele administracji publicznej i rynku finansowego. Moderatorem dyskusji był Marek Chądzyński z Dziennika Gazety Prawnej.

Uczestnicy debaty

Działania UE na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju

Debata wpisała się w przedstawioną przez Komisję Europejską na początku marca br. strategię dotyczącą systemu finansowego, która ma wspierać działania Unii Europejskiej na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiony przez Komisję plan działania został przygotowany na podstawie zaleceń opracowanych przez grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania. Plan ten przewiduje zwiększenie roli finansowania w stworzeniu sprawnie funkcjonującej gospodarki, która jednocześnie pozwala spełniać cele środowiskowe i społeczne.

Warto podkreślić, że Polska jest obecnie pionierem w emisji tzw. zielonych obligacji. W grudniu 2016 r. nasz kraj wyemitował pierwsze na świecie rządowe zielone obligacje. Kolejna emisja odbyła się w lutym 2018 r. Za tę emisję Polska została wyróżniona nagrodą „Climate Bonds Award".
 

«Powrót