«Powrót

Jak przeszukiwać wykazy

Jak przeszukiwać wykazy

Jak przeszukiwać wykazy

Wyszukiwanie jest możliwe według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu. Fragment nazwy musi zawierać co najmniej 5 następujących po sobie znaków. NIP należy wpisywać w formacie 9999999999.

Aby rozpocząć wyszukiwanie, w polu „Wykaz" zaznacz jedno z pól:

 • wykaz podatników niezarejestrowanych lub wykreślonych lub
 • wykaz podatników przywróconych.

 

W polu "NIP" wpisz:

 • numer NIP wyszukiwanego podmiotu, a jeśli brak NIP.

w polu "Nazwa pełna" wpisz:

 • fragment nazwy pełnej podmiotu (co najmniej 5 kolejnych znaków),
 • fragment nazwiska i imienia podatnika (co najmniej 5 kolejnych znaków).

Wyniki wyszukiwania zawierają:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 • adres głównego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu głównego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.01.2018 Data publikacji: 01.03.2018 17:07 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2018 17:07
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Agnieszka Chmielewska Osoba modyfikująca: Agnieszka Chmielewska
Rejestr zmian
«Powrót