Informacja dla osób niepełnosprawnych

  Informacja dla osób niepełnosprawnych

  Informacja dla osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle
  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo
   

  Gmach Ministerstwa Finansów jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie przy wejściu głównym - od strony ul. Świętokrzyskiej - podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku,
  • przystosowanie drzwi wejściowych do gmachu, które umożliwia swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • wydzielenie od strony ul. Świętokrzyskiej dwóch miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • montaż poręczy na schodach wejściowych do budynku,
  • dostosowanie wind do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się,
  • zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym
  i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabo słyszących z urzędami administracji publicznej.

   

   

  W związku z powyższym Ministerstwo Finansów rozszerza katalog usług umożliwiających osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Ministerstwem Finansów. Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących jest obecnie 5 następujących sposobów kontaktu z naszym urzędem, można:

  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;
    
  2.  wysłać maila na adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl;
    
  3. wysłać faks na numer faksu: (22) 694-36 84
    
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (22) 694-5602;
    
  5. skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.
   W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z :
  • usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.
   Usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Ministerstwa co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą  (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

   Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:pisemnie na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,mailem na adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl, faksem na numer faksu: (22) 694-36 84.

   Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016),
    
  • pomocy przeszkolonego pracownika Ministerstwa Finansów,
    
  • pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Ministerstwie Finansów.

   Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

   

  Pliki do pobrania

  Powiązane linki

  • e-Kancelaria
   link przenosi na stronę opisującą zasady doręczania korespondencji droga elektroniczą
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.09.2012 Data publikacji: 21.09.2012 15:43 Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2019 13:21
  Autor: Biuro Dyrektora Generalnego Osoba publikująca: Lilianna Ogrodnik Osoba modyfikująca: Henryk Gryz
  Rejestr zmian