Dług publiczny

  Dług publiczny

  Dług publiczny

  Informacje na temat długu publicznego są publikowane na stronie Gov.pl/ Dług publiczny (link otwiera nowe okno w innym serwisie), prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.

  Znajdują się tam m.in. miesięczne i kwartalne plany finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (Aktualności i komunikaty), informacje na temat instrumentów emitowanych w drodze przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski (Bony i obligacje), emisji obligacji przeznaczonych na rynki zagraniczne (Obligacje zagraniczne) oraz oferty obligacji detalicznych sprzedawanych za pośrednictwem PKO Banku Polskiego SA na terenie całego kraju (Obligacje detaliczne).

  Ponadto w dziale Dług publiczny są dostępne informacje na temat wartości transakcji na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowych (Rynek wtórny SPW i struktura inwestorów) oraz bieżących i historycznych zmian oceny wiarygodności kredytowej Polski (Rating), a także dane o zadłużeniu Skarbu Państwa i sektora finansów publicznych wraz z ujęciem w różnych szeregach czasowych (Zadłużenie). Dostępna jest tam również lista Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) na bieżący rok oraz ranking w konkursie na pełnienie funkcji dealera na rok kolejny, jak też regulacje prawne dotyczące udziału w konkursie (Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych).

  W dziale znajdują się również publikacje, takie jak raporty roczne na temat najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem polskim długiem publicznym, strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych oraz informacje miesięczne o podaży SPW i jej uwarunkowaniach (Publikacje), a także sprawozdania dotyczące długu publicznego i należności oraz wybranych aktywów finansowych (Sprawozdania Rb-Z Rb-N).
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.09.2012 Data publikacji: 18.09.2012 13:33 Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2019 13:51
  Autor: Kamila Gers Osoba publikująca: Kamila Gers Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
  Rejestr zmian