Praktyki studenckie w Ministerstwie Finansów

  Praktyki studenckie w Ministerstwie Finansów

  Praktyki studenckie w Ministerstwie Finansów

  Ministerstwo Finansów – Biuro Dyrektora Generalnego w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi zajmuje się organizacją i koordynacją studenckich praktyk zawodowych w departamentach / biurach Ministerstwa Finansów, głównie dla studentów ostatnich lat studiów (4-5 rok jednolitych studiów magisterskich lub 1-2 rok studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich.

  Do odbywania praktyk w Ministerstwie Finansów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

  Praktyki w Ministerstwie Finansów są bezpłatne. Ministerstwo Finansów nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

  Praktyki w Ministerstwie Finansów organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

  Praktyki studenckie w Ministerstwie Finansów trwają minimum 2 tygodnie i zwyczajowo rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 10.00.

  Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania jest związany z bieżącymi pracami departamentu/biura.

  Po zakończeniu odbywania praktyki Ministerstwo Finansów wydaje zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.

  Wiedza i kwalifikacje zdobyte przez studentów, są wkładem Ministerstwa Finansów w przygotowanie zawodowe absolwentów wyższych uczelni.

  Praktykanci zainteresowani odbyciem praktyki w Ministerstwie Finansów powinni złożyć wymagany (w oryginale) komplet dokumentów:

  1. Zgłoszenie na praktykę studencką

  2. Zgoda na przetwarzanie danych praktykanta

  3. W przypadku uzyskania zgody na odbycie praktyki niezbędne będzie okazanie oryginału dowodu ubezpieczenia NW na okres praktyki

  4. Zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta

   

  Powyższe dokumenty, na conajmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Finansów

  Biuro Dyrektora Generalnego

  Praktyka studencka

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  lub złożyć osobiście w Biurze Przepustek Ministerstwa Finansów - adres j.w.

  Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

  1. Biuro Dyrektora Generalnego, na podstawie dokumentów aplikacyjnych, dokonuje wstępnej selekcji zgłoszeń pod kątem zgodności kierunku studiów oraz zainteresowań osoby ubiegającej się o praktykę z profilem działania departamentu/biura, w którym będzie ona realizowana.
    
  2. Zaakceptowane w pierwszym etapie aplikacje zostają następnie wysyłane do deklarowanych w formularzu aplikacyjnym departamentów/biur. Na tym poziomie podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odrzuceniu oferty, o czym studenci zostają informowani przez Biuro Dyrektora Generalnego, pisemnie lub telefonicznie.

  Dodatkowych informacji nt. przedmiotowych praktyk udziela – Biuro Dyrektora Generalnego Pani Emilia Białas-Wrzesień tel. 0-22 694-40-70, Pani Adriana Dymińska tel. 0-22 694-37-61, Pani Agnieszka Wawer tel. 0-22 694-58-56 oraz Pani Ewa Kotowska tel. 0-22 694-40-95

  e-mail: emilia.bialas-wrzesien@mf.gov.pl

  e-mail: adriana.dyminska@mf.gov.pl

  e-mail: agnieszka.wawer@mf.gov.pl

  e-mail: ewa.kotowska@mf.gov.pl   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.03.2012 Data publikacji: 05.03.2012 15:53 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018 13:33
  Autor: Biuro Dyrektora Generalnego Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Katarzyna Tomaszewska
  Rejestr zmian