Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Ministerstwo Finansów prezentuje Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie Programu współpracy Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowanego w latach 2017-2020.

  Poniżej przedstawiamy Raport: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

  Program Współpracy Ministra Rozwoju i Finansów z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020 (plik pdf 629 KB)

  Sprawozdanie ze współpracy Ministerstwa Finansów z organizacjami pozarządowymi za 2017 r. (plik pdf 5 MB).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.07.2017 Data publikacji: 25.07.2017 12:53 Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2018 15:00
  Autor: Alicja Michalska Osoba publikująca: Rafał Czerniak Osoba modyfikująca: Henryk Gryz