• Aktualności

  Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

  Podsumowanie realizacji projektu. W listopadzie 2017 r. podsumowany i ostatecznie rozliczony został projekt „Budowa zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości...
 • O programie

  Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

  W dniu 20 grudnia 2007r. Rząd Polski podpisał ze Szwajcarską Radą Federalną Umowę ramową o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), w ramach której strona szwajcarska przyznała...
 • O projekcie

  Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

  Jednym z projektów realizowanych w ramach w SPPW (obszar tematyczny Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach priorytetu Sektor...
 • Linki

  Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

  Dodatkowe informacje na temat projektu oraz zaangażowanych w jego realizację instytucji mogą Państwo znaleźć na poniższych stronach...
 • Kontakt

  Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

  Więcej informacji na temat projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" mogą Państwo uzyskać kontaktując się z...
 • Glosariusz pojęć z dziedziny rachunkowości, finansów oraz bankowości

  Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

  W ramach realizacji projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych…" przygotowany został polsko-angielski glosariusz pojęć z dziedziny rachunkowości, finansów oraz bankowości. Autorem tej publikacji...