e-Kancelaria

  e-Kancelaria

  e-Kancelaria

  Sposób doręczania korespondencji drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów

  W Ministerstwie Finansów uruchomiona została elektroniczna skrzynka pocztowa.

  Adres elektronicznej skrzynki pocztowej: kancelaria@mf.gov.pl

  Ministerstwo Finansów akceptuje formaty poczty elektronicznej w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1216).

  Dokumenty elektroniczne doręczane do Ministerstwa Finansów zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego.

  Skorzystanie z tej formy kontaktu nie pozwoli na otrzymanie potwierdzenia w postaci urzędowego poświadczenia odbioru dokumentu, gdyż zapewnia to Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.06.2012 Data publikacji: 15.06.2012 09:07 Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2017 09:04
  Autor: Anna Madziar Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
  Rejestr zmian