Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Minister Finansów jako naczelny organ administracji rządowej ma zapewnioną obsługę poprzez Ministerstwo Finansów będące jednostką budżetową.

  Ministerstwo Finansów zostało powołane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów (Dz. U. Nr 91, poz. 1020).

  Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami), Ministerstwo Finansów uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

  Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej Ministerstwa Finansów na platformie  ePUAP to:   /bx1qpt265q/skrytka

  Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP dostarczanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.06.2012 Data publikacji: 15.06.2012 09:13 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2016 08:51
  Autor: Biuro Ochrony Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Robert Paszkowski
  Rejestr zmian