«Powrót

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Więcej informacji na temat projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" mogą Państwo uzyskać kontaktując się z:

Krajową Instytucją Koordynującą

Ministerstwo Infrastruktury i  Rozwoju
Departament Programów Pomocowych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 022 461 39 18
e-mail: sppw@mir.gov.pl

Instytucją Pośredniczącą

Ministerstwo Finansów
Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. (22) 694 44 54 (tylko w sprawach dot. projektu Banku Światowego)
e-mail: Sekretariat.DR@mf.gov.pl

Instytucją Realizującą

The Word Bank
Europe and Central Asia Region
Center for Financial Reporting Reform
Praterstrasse 31 – 19th Floor
1020 Vienna
Austria
tel.: +43-1-2170-700
e-mail: cfrr@worldbank.org

oraz z beneficjentami projektu:

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
tel.: (022) 637 30 81
e-mail: biuro@kibr.org.pl

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa
tel.: (0-22) 622 77 39
e-mail: biuro@skwp.pl

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 12:40 Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 13:00
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót