«Powrót

Grozili funkcjonariuszom KAS, zostali zatrzymani

Grozili funkcjonariuszom KAS, zostali zatrzymani

Grozili funkcjonariuszom KAS, zostali zatrzymani

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej.
  • Biuro Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów (BIW MF), w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie, zatrzymało trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej.
  • Osoby te są podejrzane o przestępstwa skarbowe oraz kierowanie gróźb karalnych pod adresem funkcjonariuszy KAS i ich rodzin.

W wyniku śledztwa ustalono, że w okresie od listopada 2015 r. do lutego 2019 r. grupa przestępcza dokonała przestępstw skarbowych polegających na przewożeniu przez przejście graniczne w Terespolu wyrobów bez polskich znaków akcyzowych. Towary akcyzowe były wwożone na teren Unii Europejskiej z Białorusi i Ukrainy bez zgłoszenia celnego, co naraziło Skarbu Państwa na znaczne straty.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej w trakcie procederu przestępczego kierowali groźby karalne wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, próbując w ten sposób zastraszyć funkcjonariuszy co miało spowodować odstąpienie od wykonywania czynności służbowych.

W dniu 7 lutego 2019 r. funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej MF przeprowadzili czynności realizacyjne, w wyniku których zatrzymali trzech mężczyzn. Dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych w trakcie przekraczania granicy RP w Terespolu. W pojeździe, którym podróżowali ujawniono wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Trzeci mężczyzna został zatrzymany na terenie Białej Podlaskiej. Z uwagi na charakter działalności przestępczej, w czynnościach zatrzymania brali również udział funkcjonariusze Wydziału Działań Taktyczno-Operacyjnych Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

Mężczyznom postawiono zarzuty czynnego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz zarzuty z kodeksu karnego skarbowego.

8 lutego 2019 r. na wniosek Prokuratury Okręgowej, Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Wobec trzeciego podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

«Powrót