«Powrót

Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji

W związku z licznymi pytaniami oraz problemami interpretacyjnymi dotyczącymi zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych[1] Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) oraz Ministerstwo Finansów (MF) opracowały wspólne stanowisko w powyższym zakresie. Prezentuje ono dwa sposoby wywiązania się z obowiązku zapewnienia okresowego audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji. 

Wspólne stanowisko MAiC i MF odnośnie do zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji (plik doc, 39 KB)

Ponadto, Ministerstwo Finansów opracowało wytyczne dotyczące prowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w przypadku powierzenia tego zadania komórce audytu wewnętrznego. W ocenie MF jest to optymalny sposób realizacji tego zadania, jednakże ostateczna decyzja w tym zakresie należy do kierownika jednostki i audytora wewnętrznego.

Wytyczne dotyczące prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji przez komórkę audytu wewnętrznego (plik doc, 28 KB)


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. z 2016 r. poz. 113.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 26.04.2013 Data publikacji: 26.04.2013 13:46 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2017 14:33
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
Rejestr zmian
«Powrót