Konferencja MF w zakresie raportowania niefinansowego w dniu 11 marca 2019 r. Podsumowanie wypełnienia przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 r.

Konferencja MF w zakresie raportowania niefinansowego w dniu 11 marca 2019 r. Podsumowanie wypełnienia przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 r.

Konferencja MF w zakresie raportowania niefinansowego w dniu 11 marca 2019 r. Podsumowanie wypełnienia przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 r.

W 2018 r. największe spółki w Polsce po raz pierwszy obowiązkowo przedstawiły tzw. rozszerzone informacje niefinansowe. MF podjęło inicjatywę przeprowadzenia oceny realizacji ww. obowiązku i znalezienia w pierwszych raportach przykładów dobrych praktyk, które mogłyby pomóc podnosić poziom tej sprawozdawczości w kolejnych latach. W realizacji projektu Ministerstwo Finansów wsparły Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych/Fundacja Standardów Raportowania, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Komitet Standardów Rachunkowości oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

W trakcie organizowanej przez MF konferencji przedstawiony zostanie końcowy raport prezentujący analizę tego jak spółki poradziły sobie z nowymi wymogami w zakresie raportowania informacji niefinansowych oraz wskazujący zidentyfikowane dobre praktyki.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się. Po zatwierdzeniu rejestracji otrzymacie Państwo potwierdzenie na adres mailowy.

Zarejestrowanie się na konferencję jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zgodnie z poniższym oświadczeniem wyrażającym zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

REJESTRACJA 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 222 KB)

Przebieg konferencji będzie można także śledzić online na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.

Agenda konferencji (plik pdf 440 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.02.2019 Data publikacji: 01.02.2019 13:45 Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2019 15:20
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń