«Powrót

Notatka z LXX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych (Audyt środków unijnych oraz prezentacja formularza samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych)

Notatka z LXX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych (Audyt środków unijnych oraz prezentacja formularza samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych)

Notatka z LXX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych (Audyt środków unijnych oraz prezentacja formularza samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych)

W dniu 22 listopada 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych dotyczące audytu środków unijnych oraz formularza do przeprowadzania samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Spotkanie otworzyła Pani Joanna Stachura – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów, która przywitała prelegentów i uczestników spotkania informując jednocześnie o formule i celach spotkania.

Prezentację wprowadzającą przedstawiła Pani Małgorzata Nowicka – Naczelnik Wydziału Standardów Zarządzania w Sektorze Publicznym w Departamencie Polityki Wydatkowej przedstawiając m.in. działania Wydziału w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego podjęte od poprzedniego spotkania z audytorami wewnętrznymi a także omówiła agendę spotkania.

W pierwszej części spotkania Pan Marcin Dziułka – Naczelnik w Departamencie Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów przedstawił metodologię prowadzenia audytów środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 z punktu widzenia organu certyfikującego. Następnie głos zabrali przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pan Marcin Adamczyk – p.o. Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Pani Agnieszka Błażejewska – główny specjalista w Departamencie Audytu Wewnętrznego – omawiając sposób certyfikacji środków unijnych z perspektywy podmiotu audytowanego, jakim jest ARiMR.

W drugiej części spotkania Pani Małgorzata Nowicka i Pan Grzegorz Rozkosz – główny specjalista w Departamencie Polityki Wydatkowej zaprezentowali formularz samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, opracowany w Ministerstwie Finansów. Zostały omówione zarówno zasady samooceny i oceny zewnętrznej wynikające ze standardów audytu wewnętrznego, jak i założenia, na podstawie których skonstruowano formularz samooceny.

Następnie prelegenci z ARIMR podzielili się doświadczeniami związanymi z zastosowaniem formularza do samooceny audytu wewnętrznego w Departamencie Audytu Wewnętrznego.

Więcej informacji znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej:

Prezentacja wstępna Ministerstwa Finansów (plik ppsx; 312 kB);

Departament Administracji Skarbowej - Audyt środków unijnych (plik ppsx; 1,35 MB);

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Certyfikacja środków unijnych od strony podmiotu audytowanego (plik ppsx; 864 kB);

Samoocena audytu wewnętrznego na przykładzie formularza przygotowanego przez Ministerstwo Finansów (plik ppsx; 696 kB);

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Ocena audytu wewnętrznego (plik ppsx; 384 kB).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.12.2018 Data publikacji: 03.12.2018 13:10 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 16:08
Autor: Małgorzata Nowicka Osoba publikująca: Wojciech Jóźwicki Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
Rejestr zmian
«Powrót