«Powrót

Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury.

Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury.

Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości przeprowadzania audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów przedstawia następujące stanowisko w tej sprawie.

Jednym z zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej[1] jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, a formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Samorządowe instytucje kultury są jednostkami sektora finansów publicznych (art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych[2], dalej uofp) i posiadają osobowość prawną.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 uofp do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego, w tym w jej jednostkach organizacyjnych, audytora wewnętrznego zatrudnionego w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego upoważnia odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Pojęcie „jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego", użyte m.in. w przywołanym przepisie uofp dotyczy zarówno jednostek, które nie mają własnej osobowości prawnej (ich byt prawny jest oparty o osobowość prawną danej jednostki samorządu terytorialnego), jak również tzw. samorządowych osób prawnych, zwłaszcza utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego  może upoważnić na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy o finansach publicznych audytora wewnętrznego zatrudnionego w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego do przeprowadzania audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury utworzonych przez tę jednostkę.[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1983.

[2] Dz. U. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.02.2019 Data publikacji: 12.02.2019 08:34 Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2019 08:34
Autor: Wojciech Ogiela Osoba publikująca: Wojciech Jóźwicki Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
Rejestr zmian
«Powrót