«Powrót

Samoocena

Samoocena

Samoocena

Ministerstwo Finansów, mając na względzie wzmocnienie i poprawę funkcjonowania służb audytu w Polsce, zachęca audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych do przeprowadzania samooceny.

Ministerstwo Finansów zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że samoocena funkcjonowania audytu wewnętrznego powinna być jednym z elementów realizowanego w komórce audytu Programu zapewnienia i poprawy jakości (Standard 1311 Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego). Zdaniem Ministerstwa Finansów, głównym celem stosowania samooceny powinno być uzyskanie informacji na temat obszarów działania audytu wewnętrznego, w których niezbędne jest podjęcie działań korygujących i/lub naprawczych.

Jednocześnie zachęca się do opracowywania kwestionariuszy samooceny na podstawie kryteriów wykorzystywanych przez pracowników Ministerstwa Finansów, realizujących zadanie Ministra Finansów w zakresie weryfikacji i oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego w jsfp.

Kryteria, o których wyżej mowa, zostały opracowane na podstawie doświadczeń pracowników Ministerstwa Finansów, przeprowadzających w jsfp w latach 2007-2011 kompleksową ocenę audytu wewnętrznego i stanowią rekomendowany model komórki audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.07.2012 Data publikacji: 30.07.2012 08:07 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2017 14:35
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
Rejestr zmian
«Powrót